Сºìñֱ²¥

 • Element senzill 5
 • Element senzill 4
 • Element senzill 3
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Visió, missió i valors

 

VISION 
Desenvolupar aprenents creatius, curiosos i solidaris que contribueixin activament a fer un món millor.

²Ñ±õ³§³§±õÍÑ
Junts crearem una comunitat d'aprenentatge inclusiva on:

 • Creiem que tots els alumnes poden aprendre i tenir èxit
 • inspirar l'amor per aprendre
 • establir grans expectatives per a nosaltres mateixos i els altres
 • desafiar-nos a aconseguir el millor personal
 • fomentar un entorn segur i solidari
 • construir resiliència i adaptabilitat mitjançant l'esforç i la perseverança
 • fomentar una cultura centrada en l'estudiant
 • promoure el lideratge, la veu i l'agència dels estudiants
 • ampliar horitzons i aprofitar les oportunitats
 • Col·laborar amb els pares, la indústria, l'educació superior i la comunitat en general

 VALUES 
´¡²õ±è¾±°ù²¹³¦¾±Ã³:        aspirem a l'excel·lència en tot el que fem
Integritat:            actuem d'una manera honesta i fiable
Respecte:            mostrem cura per nosaltres mateixos i els altres i valorem la diferència
Responsabilitat:  som responsables de les nostres decisions i accions

Inicieu la sessió a Compass