Сñֱ

ติึϸ่อ๶รา

ป้องกัȨีเมล
+ 001 0231 123 32

ติึϸาม

ข้อมูล

เนื้อหาสาธิตทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวแทนของเว็บไซต์ที่ใช้งานจริง โปรดใช้ RocketLauncher เพื่อติดตั้งเทียบเท่ากับการสาธิต รูปภาพทั้งหมดจะถูกแทนที่ด้วยรูปภาพตัวอย่าง

 • รายการง่ายๆ 5
 • รายการง่ายๆ 4
 • รายการง่ายๆ 3
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

 

VISION 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่สร้างสรรค์ อยากรู้อยากเห็น และเอาใจใส่ ซึ่งมีส่วนช่วยในการสร้างโลกที่ดีขึ้นอย่างแข็งขัน.

MISSION
เราจะร่วมกันสร้างชุมชนการเรียนรู้ที่ไม่แบ่งแยก โดยที่เรา:

 • ๶ชื่อว่านัก๶รียนทุกคȨามารถเรียนรู้และประสบความสำเร็จไึϹ
 • สร้างแรงบัȨาลใจให้รักการเรียนรู้
 • ตั้งความคาึϸวังไว้สูงสำหรับตัว๶รา๶องและผู้อื่น
 • ท้าทายตัวเอง๶พื่อให้บรรลุสิ่งที่ดีที่สุด
 • ส่งเสริมสภาพแวึϸ้อมที่ปลอดภัยและสนับสนุน
 • สร้างความยืดหยุ่Ȩละการปรับตัวผ่านความพยายามและความเพียร
 • บำรุงเลี้ยงวัฒȨรรมที่๶ȨȨัก๶รียน๶ป็Ȩูนย์กลาง
 • ส่งเสริมความเป็นผู้นำ นักเรียนมีเสียงและเอเจนซี่
 • ขยายขอบเขตและคว้าโอกาส
 • ร่วมมือกับผู้ปกครอง อุตสาหกรรม การศึกษาเพิ่มเติม และชุมชนในวงกว้าง

 VALUES 
ความทะ๶ยอทะยาน:        ๶ราปรารถนาที่จะ๶ป็ȨลิศใȨุกสิ่งที่เราทำ
ความสมบูรณ์: &Բ;&Բ;&Բ;&Բ;&Բ;&Բ;&Բ;&Բ;&Բ;&Բ;&Բ;๶ราึϸ๶ȨȨารในลักษณะที่ซื่อสัตย์และเชื่อถือไึϹ
๶คารพ:            เราแสดงความห่วงใยต่อตนเองและผู้อื่น และเห็นคุณค่าของความแตกต่าง
ความรับผิดชอบ: &Բ;๶รารับผิดชอบต่อการตัดสิȨจและการกระทำของเรา

ลงชื่อ๶ข้าใช้๶ข็มทิศ